Publikacja „Czas się nauczyć! Angielskie czasy gramatyczne metodą par minimalnych” obejmuje:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

  • teorię do 12 czasów gramatycznych;
  • 4 wprowadzające karty na każdy z 12 czasów (48 kart);
  • 4 karty pracy na pary minimalne porównujące kolejno 2, 3, 4 aż do 12 czasów (44 karty)
  • teorię do szczególnych przypadków użycia czasów +4 karty pracy;
  • tabelę 100 najpopularniejszych czasowników regularnych i nieregularnych + 4 karty pracy;
  • tabelę 100 najpopularniejszych czasowników nieregularnych + 4 karty pracy;
  • zasady dodawania końcówek -S, -ING, -ED + 3 karty pracy;
  • odpowiedzi.

FILM OPISUJĄCY PUBLIKACJĘ