SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Szwajcaria jest atrakcyjnym miejscem do życia. Wielu chce tam także umrzeć – jedna z klinik w Zurychu przeprowadziła już ponad 1000 eutanazji.