SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

W tym numerze:

1) W koreańskiej telewizji prezentera wiadomości zastąpiła sztuczna inteligencja.

2) Czy zadawanie pracy domowej faktycznie sprzyja uczeniu się?