SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

W tym dziale znajdziesz teorię oraz ćwiczenia na wszystkie czasy gramatyczne.

Stopniowanie, strona bierna, tryby warunkowe, czasowniki modalne, mowa zależna i inne – wszystko znajdziesz tutaj.

Przygotowujemy publikację tej sekcji. Premiery kolejnych działów (Stopniowanie, Czasowniki modalne) będą odbywać się co miesiąc od września 2021.

100 czasowników nieregularnych, 100 przykładów na słowotwórstwo, 50 czasowników frazowych, 80 wyrażeń przyimkowych.

Właściwe zaplanowanie pracy to połowa sukcesu. Zrobiliśmy to za Ciebie. Dzięki kursowi do matury podstawowej z łatwością opanujesz nie tylko niezbędną gramatykę, ale także poznasz bardzo dużo ciekawego słownictwa. Powodzenia!

Przygotowujemy publikację tej sekcji. Premierę planujemy na sierpień 2022.

200 przykładów na słowotwórstwo na dwóch różnych poziomach, 60 czasowników frazowych, 80 wyrażeń przyimkowych.

Właściwe zaplanowanie pracy to połowa sukcesu. Zrobiliśmy to za Ciebie. Dzięki kursowi do matury podstawowej z łatwością opanujesz nie tylko niezbędną gramatykę, ale także poznasz bardzo dużo ciekawego słownictwa. Powodzenia!

Przygotowujemy publikację tej sekcji. Premierę planujemy na sierpień 2022.