SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

IN A NUTSHELL powstaje nieprzerwanie od 2017 roku. Początkowo był publikowany jako tygodnik na blogu ZacznijMowic.pl i co tydzień zawierał 4 artykuły opisujące ciekawe, bieżące wydarzenia z kraju i ze świata. Publikacji początku przyświeca jedna idea: tworzenie rewelacyjnych zajęć opartych na żywym języku, czyli dyskusjach.

Artykułom zawartym w e-bookach towarzyszy:

– wybór słownictwa (10 słów do każdego tekstu);

– pytania pomocnicze do relacjonowania treści (RETELL);

– tematy do dyskusji (DISCUSS);

– pytania pomocnicze pobudzające dyskusję (ARGUMENT BANK);

– 2 ćwiczenia utrwalające słownictwo do każdego tekstu;

– miejsce na notatki.

Jak wyglądają zajęcia na podstawie NUTSHELLA?

 

ETAP 1 – CZYTANIE/CZYTANIE W DOMU 

Na tym etapie uczniowie zapoznają się z tekstem w domu. Dzięki temu zyskują kolejny moment na kontakt z językiem, ale przede wszystkim mają nieograniczony czas na to, aby dobrze zrozumieć artykuł, przygotować się do jego relacjonowania oraz sprawdzić słownictwo. W zależności od grupy uczniowie mogą pracować z tylko 1 artykułem tygodniowo (np. tylko B1-B2 lub tylko C1-C2) lub z całością magazynu. Uczniowie mogą także odczytać artykuł po raz pierwszy na żywo, na zajęciach. Kolejne akapity mogą odczytywać inni uczniowie.

ETAP 2 – RELACJONOWANIE TREŚCI

Wybrany uczeń (lub wylosowany) relacjonuje treść artykułu. Warto wymagać od uczniów dobrego przygotowania. Należy dążyć do tego, aby takie opowiadanie było krótką, dobrej jakości przemową. Uczeń powinien odwołać się do wszystkich pytań z sekcji RETELL. Dodatkowym atutem będzie użycie przez ucznia słów/wyrażeń z tekstu źródłowego. Warto pozwolić uczniowi na posiadanie krótkich notatek (np. maksymalnie 20-25 słów). Nie chodzi o naukę na pamięć, a ćwiczenie płynnej wymowy.

ETAP 3 – SPRAWDZANIE SŁOWNICTWA

Celowo nie podajemy tłumaczeń zaznaczonych słów na tej samej stronie. Wysiłek włożony w szukanie odpowiedników w języku polskim lub angielskich definicji popłaca: uczniowie lepiej zapamiętują te zwroty, uczą się samodzielności i korzystania z wiarygodnych źródeł. Na zajęciach nauczyciel prosi wybranego ucznia/uczniów o podanie tłumaczeń lub wyjaśnienie pogrubionych zwrotów. Tłumaczenia znajdują się na końcu e-booka, w odpowiedziach – można dzięki temu zweryfikować, czy zadanie zostało wykonane poprawnie.

ETAP 4 – DYSKUSJA

Dyskusja jest esencją Nutshella. O ile relacjonowanie treści to ćwiczenie na mówienie z przygotowaniem (także ważne!), to w tej części zajęć uczniowie mają czas na spontaniczne wypowiedzi

Zadaniem grupy jest znalezienie co najmniej 5 argumentów na poparcie podanej tezy oraz co najmniej 5 argumentów przeciw. To ważne, aby faktycznie nie było ich mniej. Dzięki temu uczniowie uczą się nie tylko języka, ale i sztuki argumentacji. Są zmuszeni wyjść poza swój punkt widzenia i poszukać innych aspektów zagadnienia, wykazać się kreatywnością.

Wszystkie argumenty są zapisywane przez nauczyciela. To świetna okazja do tego, aby dostosować materiał całkowicie do potrzeb uczniów. Kiedy wymieniają oni swoje propozycje, a nauczyciel je zapisuje, może on dostrzec, jakich słów brakuje podopiecznym, jakie konstrukcje wymagają przećwiczenia lub wprowadzenia, wreszcie –  wskazać ciekawe, bogate słownictwo uczniom na wysokim poziomie. Zarówno nauczyciel, jak i grupa mogą także udzielać informacji zwrotnej na temat przedstawianych argumentów: czy są solidne? Czy są na temat?

Sekcja ARGUMENT BANK to z kolei znakomity materiał dla bardziej nieśmiałych uczniów oraz sposób na podtrzymanie rozmowy. Osoby, które mają trudność ze znalezieniem kolejnego pomysłu mogą z niej skorzystać i zaproponować argument inspirowany jednym z pytań. W sekcji zawsze są 3 propozycje argumentów ZA oraz 3 propozycje PRZECIW. Skorzystać z nich może również nauczyciel.

Wybrane (lub wszystkie) argumenty powinni także zanotować uczniowie.

Etap ten można przeprowadzić na wiele alternatywnych sposobów. Uczniowie mogą po prostu spontanicznie podawać swoje argumenty, nauczyciel może po kolei prosić kolejne osoby o wypowiedź, można także zaproponować rywalizację. W ostatniej formie nauczyciel dzieli klasę na 2 zespoły i daje czas (np. 7-10 minut) na zgromadzenie jak największej liczby argumentów. Następnie grupa prezentuje swój dorobek, a argumenty są zapisywane.

ETAP 5 – TWORZENIE PRAC PISEMNYCH (W DOMU)

Po zajęciach  uczniowie wykorzystują wypracowany przez siebie zestaw argumentów do stworzenia pracy pisemnej.  Do najlepsza forma konsolidacji wiedzy z zajęć, próba tworzenia precyzyjnych wypowiedzi, a także bardzo dobre przygotowanie do egzaminów takich jak matura czy Cambridge First/Advanced. Wyposażeni w narzędzia w postaci zestawu pomysłów i wielu gotowych zwrotów uczniowie bardzo chętnie tworzą o wiele dłuższe wypowiedzi niż wymagane na egzaminie okolice 200 słów. W doświadczonych grupach prace na 300-500 słów są właściwie normą, a nie wyjątkiem.

 

Rekomendowaną formą jest oczywiście rozprawka, czyli forma zawierająca wprowadzenie z tezą, oddzielne akapity omawiające argumenty za i przeciw oraz zakończenie. 

 

ETAP 6 – OMÓWIENIE PRAC PISEMNYCH

Napisane przez uczniów prace pisemne są omawiane na następnych zajęciach. Uczniowie przesyłają je w formie elektronicznej, dzięki czemu można je wyświetlić na projektorze i pokazać całej grupie

To bardzo ważna i oczekiwana przez uczniów chwila. Tworzenie prac pisemnych bywa czasochłonne i uczniowie czekają na moment, kiedy ten wysiłek zostanie doceniony. 

To tak ważny etap, że omawianiu prac pisemnych poświęcimy osobny wpis.

 

Alternatywną formą do tworzenia prac pisemnych może być wygłaszanie przemowy na podstawie zgromadzonych argumentów. Warto ustalić konkretne zasady, np. przemowa nie może być krótsza niż 2 minuty, a notatki nie mogą zawierać więcej niż 20 słów. Można je zanotować w przeznaczonej do tego sekcji.


ETAP 7 – POWTÓRZENIE SŁOWNICTWA

Podczas zajęć, na których omawiamy prace pisemne można także powtórzyć słownictwo używając ćwiczenia na definicje. Jeszcze lepiej wykonać to ćwiczenie tydzień po omawianiu danego tekstu.

Ważne, aby uczniowie nie wykonali wszystkich ćwiczeń jednego dnia. To mniej produktywne, niż rozłożenie ich w czasie.

Kolejne ćwiczenie – na uzupełnienie luk – również warto wykonać nie od razu, a tydzień po ćwiczeniu na definicje.

Przygotowanie własnego zestawu przykładów jest jeszcze lepszą formą aktywności, która dodatkowo sprawdzi, czy uczniowie potrafią właściwie wykorzystać wprowadzone zwroty.

Podsumowując, rekomendowany tryb nauki słownictwa przedstawia się następująco:

1 TYDZIEŃ – sprawdzenie słownictwa, przygotowanie definicji/tłumaczeń, omówienie go na zajęciach;

2 TYDZIEŃ – wykonanie ćwiczenia na definicje;

3 TYDZIEŃ – wykonanie ćwiczenia na uzupełnianie luk;

4 TYDZIEŃ – przygotowanie przez uczniów własnego zestawu przykładów, omówienie go na zajęciach.

Jak widać, praca z magazynem IN A NUTSHELL to wieloetapowy proces bardzo aktywizujący ucznia. Zapraszamy wszystkich do owocnego korzystania!

 

O AUTORACH:

Pomysłodawcą serii IN A NUTSHELL jest Zbigniew Stępień. W roku 2021 do zespołu redakcyjnego dołączył także Andrei Makhnach.

 

Andrei Makhnach – urodzony na Białorusi, Andrei zrobił karierę jako nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego w Polsce. Odkrywając swoją wrodzoną umiejętność przyswajania języków obcych z niezwykłą łatwością, połączył ją ze swoim zamiłowaniem do nauczania, dzięki czemu stał się jednym z najbardziej poszukiwanych lingwistów i odnoszącym sukcesy autorem cenionych przez krytyków podręczników do języków obcych „E = MC2” i „Iz Pierwych Ust”.

W swojej przygodzie z Nutshell, Andrei połączył siły ze Zbigniewem, aby stworzyć bardzo ambitne, ale przyswajalne materiały dla pasjonatów nauki języka angielskiego.